Умови використання

ЮРИДИЧНЕ РЕЗЮМЕ

Повна ідентифікація компанії

Комерційна назва: ПНБЕ ІМПОРТ ТА ЕКСПОРТ

Соціальна причина: ТОВ ПНБЕ ІМПОРТ І ЕКСПОРТ.

Юридична адреса: вул. Соборности, 66 – Офіс 401, 36014 ПОЛТАВА (Полтавська область, Україна)

Поштова адреса: вул. Соборності, 66 – Офіс 401, 36014 ПОЛТАВА (Полтавська область, Україна)

Реєстрація ТОВ: 416 02 618

Реєстрація в Торговому Реєстрі України.

Телефон: +380 68 614 18 73

Електронна пошта: pnbe.exportandimport@gmail.com

Web:

Офіційне повідомлення

ДАНІ ВІДПОВІДАЛЬНОЇ КОМПАНІЇ

Веб-сайт www.pnbe-studiodesign.com (далі – «Веб-сайт») належить ТОВ ПНБЕ ІМПОРТ ТА ЕКСПОРТ (далі – Компанія), з зареєстрованим офісом на вулиці Соборній, 66 – Офіс 401, 36014 ПОЛТАВА (Полтавська область, Україна ) і ТОВ Реєстрація: 416 02 618.

Компанія вітає вас і пропонує вам уважно ознайомитися з Загальними умовами використання даного веб-сайту (далі «Умови використання»).

З метою відповідності використання Сайту критеріям прозорості, ясності і простоти Компанія інформує Користувача про те, що будь-яка пропозиція, сумнів або запит про Загальні умови використання будуть отримані і вирішені шляхом звернення на адресу електронної пошти: pnbe.exportandimport@gmail.com

Об'єкт

Ці Умови призначені для регулювання відносин між Користувачами і Компанією. Навігація та / або укладення контрактів на будь-яку з послуг запропонованих на Сайті має на увазі беззастережне прийняття цих Умов.

Компанія може в будь-який час змінити Умови. У разі істотних змін в Умовах Компанія буде інформувати Клієнта шляхом подання відповідного повідомлення на самому Сайті. Якщо Клієнт не згоден з тим, що зазначено в Умовах, то він повинен утримуватися від їх використання.

НЕПОВНОЛІТНІ КОРИСТУВАЧІ

Якщо в мережі активована приватна зона реєстрації, користувачеві повинно бути не менше 18 років для реєстрації. Реєстрація та діяльність осіб віком до 18 років заборонена. Як умову компанія може запросити підтвердження реєстрації і дозволити користувачам використовувати додаткову інформацію до, під час і після процесу реєстрації, таку як документи що засвідчують особу.

СЕРВІСИ

На веб-сайті Користувач може знайти інформацію про Компанію, а також інформацію з галузевих питань, подій і дій пов’язаних з послугами Компанії. Існує також контактний простір, де Користувач може відправити нам свої коментарі, сумніви або запитати щодо  додаткової інформації.

КОНФІДЕНЦІЙНІСТЬ І ОБРОБКА ОСОБИСТИХ ДАНИХ

Коли ми запитуємо персональні дані для доступу до певного контенту або послуг ви гарантуєте достовірність, точність і реальність наданої інформації. Компанія надасть зазначеним даними відповідну автоматизовану обробку відповідно до їх характеру або мети в терміни зазначені в розділі «Політика конфіденційності».

ПРОМИСЛОВА ТА ІНТЕЛЕКТУАЛЬНА ВЛАСНІСТЬ

Користувач визнає і приймає, що весь вміст Веб-сайту та, особливо дизайн, тексти, зображення, логотипи, значки, кнопки, програмне забезпечення, комерційні назви, тексти, комп’ютерні програми, вихідні коди і в загальному, будь-який існуюча інтелектуальна творчість на цьому сайті, а також весь веб-сайт, торгові марки або будь-які інші ознаки, стосовно промислового і / або комерційного використання є виключною власністю Компанії і / або третіх осіб і захищені правами інтелектуальної власності.

Користувач зобов’язується не відтворювати, копіювати, поширювати, надавати або яким-небудь іншим чином публічно повідомляти, перетворювати або змінювати такий контент без дозволу Компанії, відповідаючи на будь-які претензії, що виникають в результаті порушення таких зобов’язань. Ні в якому разі доступ до Сайту не передбачає будь-яку відмову, передачу ліцензії або повну або часткову передачу зазначених прав, якщо прямо не зазначено інше. Використання або експлуатація захищеного вмісту без дозволу Компанії є порушенням цих Умов і дає Компанії право здійснювати відповідні юридичні дії.

Також заборонено видаляти, обходити і / або маніпулювати авторським правом, а також пристроями технічного захисту або будь-якими інформаційними механізмами, які можуть містити контент. Користувач даного Веб-сайту зобов’язується поважати викладені права і уникати будь-яких дій, які можуть завдати їм шкоди, Компанія залишає за собою в будь-якому випадку здійснення будь-яких юридичних дій, які їй відповідають на захист своїх законних прав інтелектуальної та промислової власності.

ОБОВ'ЯЗКИ КОРИСТУВАЧА

Користувач зобов'язується:

Правильно і законно використовувати Веб-сайт, його вміст і послуги відповідно до чинного законодавства загальними умовами використання, загальноприйнятими моральними принципами і добрими звичаями, а також громадським порядком.

Надавати всі засоби і технічні вимоги, необхідні для доступу до Веб-сайту.

Надавати правдиву інформацію заповнюючи, що містяться на Сайті, вашими особистими даними і постійно оновлюючи їх, щоб вони завжди відповідали реальній ситуації Користувача. Користувач буде нести відповідальність за будь-які помилкові або неточні дані, а також за шкоду заподіяну Компанії або третім особам за надану інформацію.

Не намагайтеся отримати доступ до ресурсів або областей обмеженого доступу на Веб-сайті без дотримання умов необхідних для такого доступу.

Не вводьте і не поширюйте комп’ютерні віруси або будь-які інші фізичні або логічні системи, які можуть пошкодити фізичні або логічні системи на сайті.

Зокрема, Користувач зобов’язується не передавати, не поширювати і не надавати третім особам інформацію, дані, контент, повідомлення, графіку, малюнки, звукові і / або графічні файли, фотографії, записи, програмне забезпечення та, в загальному, будь-які інші види матеріалів.

У будь-якому випадку, це протилежне нехтування або спроби утиску основних прав і громадських свобод визнаних в конституційному порядку, в міжнародних договорах і в решті частини чинного законодавства.

Стимулювати, підбурювати або заохочувати злочинні, наклепницькі, насильницькі дії або в цілому, що суперечать закону, моралі, загальноприйняті добрі звичаї або дії громадського порядку.

Стимулювати, підбурювати або заохочувати дискримінаційні дії, відносини або думки за ознакою статі, раси, релігії, переконань, віку або стану.

Включати надання доступу до продуктів, елементів, повідомлень та / або послуг, які є злочинними, насильницькими, образливими, шкідливими, такими, що принижують гідність або в цілому суперечать закону, моралі та загальноприйнятим передовим практикам або громадському порядку.

Стимулювати або викликати неприпустимий стан тривоги або страху.

Спонукати або підбурювати до участі в небезпечних, ризикованих або шкідливих діях для здоров’я і душевної рівноваги.

Сайт захищений законодавством про інтелектуальну власність, що належить Компанії або третім особам без дозволу на можливе використання.

Діяти врозріз з честю, особисте та сімейне недоторканністю або зображенням людей.

Включати будь-який тип реклами.

Включати будь-який тип вірусу або програми, які перешкоджають нормальному функціонуванню Сайту.

ПАРОЛІ

Якщо для деяких послуг та / або вмісту веб-сайту вказаний пароль, ви зобов’язані використовувати його і постійно зберігати його в таємниці. Користувач буде нести відповідальність за їх належне зберігання і конфіденційність, погоджуючись не передавати його третім сторонам, тимчасово або постійно, або дозволяти доступ до вищезазначених послуг та / або контенту. Аналогічним чином, Компанія зобов’язана повідомляти Компанію про будь-яку дію, яка може спричинити за собою неналежне використання її пароля, наприклад, про крадіжку, втрату або несанкціонований доступ, з тим щоб приступити до його негайного скасування.

Отже до тих пір поки ви не зробите попереднє повідомлення, Компанія буде звільнена від будь-якої відповідальності, яка може бути отримана в результаті неналежного використання вашого пароля, а також від відповідальності за будь-яке незаконне використання вмісту і / або послуг веб-сайту третьою особою. Недбале або навмисне порушення будь-якого із зобов’язань встановлених в цих Загальних умовах використання буде нести відповідальність за всі збитки, які можуть виникнути в результаті такого порушення для Компанії.

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ

Компанія не гарантує постійний доступ або правильне відображення, завантаження чи корисність елементів та інформації, які можуть бути перешкодою чи перериватися факторами чи обставинами, які є поза межами контролю.

Компанія може перервати послугу або негайно розірвати відносини з Користувачем, якщо виявить, що використання Веб-сайту суперечить цим Загальним умовам використання. Компанія не несе відповідальності за збитки, вимоги або витрати пов’язані з використанням веб-сайту.

Ми несемо відповідальність за якнайшвидше усунення вмісту, який може спричинити такі збитки, за умови повідомлення про це. Зокрема не несе відповідальності за будь-які збитки, які можуть виникнути, серед іншого:

Втручання, перебої, збої, упущення, телефонні поломки, затримки, блокування або відключення в роботі електронної системи, мотивовані недоліками, перевантаженнями та помилками в телекомунікаційних лініях та мережах або з будь-якої іншої причини, що не є контрольованою Компанією.

Незаконне втручання через використання шкідливих програм будь-якого типу та будь-якими засобами зв’язку, такими як комп’ютерні віруси чи будь-які інші.

Неналежне зловживання веб-сайтом.

Помилки безпеки або навігації, спричинені несправністю браузера або використанням його неоновлених версій.

Ви будете захищати, відшкодовувати та оберігати Компанію від будь-яких збитків, що виникають через скарги чи судові позиви третіх осіб внаслідок Вашого доступу чи неправильного використання Сайту. Так само ви зобов’язані відшкодувати Компанії будь-які збитки та збитки, що виникають внаслідок використання “роботів”, “павуків”, “сканерів” або подібних інструментів, що використовуються для збору або вилучення даних або будь-яких інших дій з вашого боку, які накладає необгрунтований ризик на роботу Веб-сайту.

ГІПЕРПОСИЛАННЯ

Компанія включає в себе посилання на інші веб-сайти, керовані третіми особами для полегшення доступу Користувача до інформації, яка може представляти інтерес. Компанія не несе відповідальності за зміст веб-сайтів, а також не є гарантом і / або не пропонує частину послуг та / або інформації, які можуть пропонуватися по стороннім посиланнях.

Якщо Компанія отримає якесь повідомлення про можливе незаконне утримання будь-якого пов’язаного веб-сайту, вона негайно видалить вказане посилання.

Користувачеві надається обмежене  право створювати посилання на головну сторінку сайту. Встановлення посилання ні в якому разі не має на увазі існування відносин між Компанією та власником сайту або веб-сторінки, на якій встановлена розсилання, а також прийняття або схвалення її змісту або послуг.

У будь-якому випадку, Компанія залишає за собою право заборонити або відключити будь-яке посилання в будь-який час, особливо в тих випадках, коли їй відомо про незаконну діяльність або вмісту веб-сайту. 

Веб-сайти, що містять посилання на наш сайт не можуть мати на увазі рекомендацію цього веб-сайту або його послуг або продуктів, не можуть фальсифікувати їх відносини з Компанією і не підтверджують, що Компанія дозволила таке посилання, а також не включають товарні знаки, найменування, торговельні найменування, логотипи або інші відмінні ознаки Компанії можуть не включати в себе контент, який може вважатися поганим, непристойним, образливим, суперечливим, що включає насильство або дискримінацію за ознакою статі, раси або релігії, що суперечить громадському порядку або є незаконним.

ТРИВАЛІСТЬ І ТЕРМІНИ

Надання послуг даного Веб-сайту та інших послуг має тривалість 1 рік, автоматично поновлювану на наступні періоди, якщо жодна зі сторін не висловить своє бажання припинити. Проте, Компанія може припинити або призупинити будь-яку з послуг порталу. Коли це стане можливим, Компанія оголосить про припинення або призупинення надання певної послуги. Компанія може припинити або призупинити дію договірних відносин без попереднього повідомлення, якщо:

Умови, встановлені в цій Угоді, порушені.

Користувач істотно порушив свої зобов’язання, описані в Умовах, наприклад, пов’язані з оплатою або будь-яким іншим Пунктом правил.

Користувач порушив будь-які відповідні закони, правила або права третіх осіб.

Якщо це вимагається наказом або судовою вимогою виданою силовими органами, судами та трибуналами, або державним органом  державних адміністрацій.

Користувач надає неточну, шахрайську, застарілу або неповну інформацію при реєстрації і в своїй заяві.

Це необхідно для захисту безпеки інших користувачів або забезпечення роботи сайту.

Користувачі можуть в будь-який час добровільно припинити відносини, анулювавши свій обліковий запис, утримуючись від використання та доступу до веб-сайту.

ДЕКЛАРАЦІЇ І ГАРАНТІЇ

Зміст і послуги запропоновані на Сайті носять виключно інформаційний характер. Тому, пропонуючи їх Компанія не надає ніяких гарантій або декларацій щодо вмісту та послуг включаючи, наприклад, гарантії законності, надійності, корисності, правдивості, точності або комерційної цінності за винятком в тій мірі, в якій такі заяви і гарантії не можуть бути виключені законом.

ФОРС МАЖОР

Роботодавець буде нести відповідальність у всіх випадках в разі неможливості надання послуг, якщо це пов’язано з тривалими перебоями в електропостачанні, лініях зв’язку, соціальними конфліктами, страйками, повстаннями, вибухами, повенями, діями і бездіяльністю уряду, а також в загальному,що входить до  форс-мажорних 

або непередбачених випадків, які знаходяться поза нашим контролем.